(Om du inte ser själva vägbeskrivningen klicka på texten till vänster om nedladdningsknappen)

 

Med bil och parkering

 

Parkering utan eknömedborgares tillåtelse sker ENDAST på gästparkering, se bild ovan.

På gästparkeringen finns skylten på bilden ovan, Förhyrda platser”. Dessa är förhyrda av Eknö och är gästlatserna.

OBS, det finns ett antal platser på denna parkering, längst ned mot hamnen, som är privata och som inte får använda ändas.

 

 

Med buss

 

 

Med båt